Vyhlášení vítězů, předávání cen. U rodinného krbu s poháry a diplomy.