BH - Litoměřice

Tato zkouška nepatří k těm nejtěžším, nicméně je odlišná od všech dosud složených.
K odlišnostem patří držení vodítka v levé ruce, změny směru jsou bez povelu, psovod vykonává vykročení, zastavení i obraty sám, bez pokynu rozhodčího. Rozhodčí na nás byli tentokrát dva. Paní Hana Golhová a pan Nedvěd. Musím říci, že hodnocení bylo velmi přísné, ale spravedlivé. Opět, jak již tradičně, jsme bodíky ztratili za rychlost zařazování k noze, pomalejší sednutí při odložení v sedě za pochodu. Při odložení v leže jsem prý pomohl tělem (no rozhodčí má vždycky pravdu) a při dobíhání "ke mně" Cindy poslední cca tři kroky zpomalila.
Dlouhodobé odložení, při němž nám navíc stříleli, bylo bez ztráty.
Speciální cviky - cyklista se zvonkem, běžec, zastavení auta, rozhovor ve skupině, míjení jiného psovoda se psem a chování uvázáného psa při míjení cizí osobou a psovodem dopadlo výborně.