Na procházce

Popis: Nacvičujeme výstavní postoj na louce u Okřešic