Foto u Štemberku Cindy hlídá Peggy když se páníček jde podívat na Soví vyhlídku

Foto u Brtnického hrádku Klesání k Turistickému mostu Osvěžení u Turistickéh mostu - říčka Křinice