Foto u Turistického mostu Tak kudy dál ??? Páníčku, my už dál v tom vedru nikam nechceme !!!

Cestou po červené tur. značce podle říčky Křinice Občerstvovací stanice Cestou podél skal