ZOP - Lovosice 29.4.2006

Počasí přes výhrůžky meteorologů vydrželo. Byla sice zima, pod mrakem, ale nepršelo a tak všech 19 psů se svými psovody předvedli co umí. Organizačně byly zkoušky výborně zajištěné.


Cindy měla následující hodnocení:
Disciplína - základní část Počet bodů
Přivolání
9
Ovladatelnost na vodítku
9
Ovladatelnost bez vodítka
8
Sedni-lehni-vstaň
10
Odložení
10
Základní část - celkem
46
Disciplína - skupinové a spec. cviky
Počet bodů
Ovladatelnost ve skupině
10
Sedni-lehni-vstaň ve skupině
8
Odložení
10
Chůze po nepříjemném terénu
10
Přenesení psa
10
Skup. a spec. cviky - celkem
48
BODY CELKEM
94
Z N Á M K A
Výborně