ZPU 1 - Kolín 5.7.2006

Zkoušku jsme složili v areálu kynologického klubu ZKO Kolín Borky. V úterý odpoledne jsme si vyzkoušeli překážky a seznámili s ostatními psy, kteří budou cvičit ve skupině. Byly krásné letní dny s teplotami kolem 30°C. Ve středu jsme dorazili před 7 hodinou ranní. Obával jsem se spíš cviků jako jsou skoky přes překážky a aport. Cindy však naprosto nepochopitelně přešla první předmět na stopě a lom taky nevypracovala tak jak bych si představoval. Další zaváhání bylo při zastavení na nepříjemném materiálu. Pořadatel připravil úseky: drátěnku, větve, šišky a stlačené PET lahve. Na těch Pet lahvích jsme dostali povel k zastavení. Cindy si sedla jen velmi váhavě (ani se jí nedivím - na zmačkaných "Petkách" to není nic moc). Škoda té ztráty bodů na stopě. Výsledné hodnocení bylo tedy "jen" velmi dobře. Rozhdčí: pan Jindřich Hon


Cindy měla následující hodnocení:
Disciplína - základní část Počet bodů
Přivolání
9
Ovladatelnost bez vodítka
10
Sedni-lehni-vstaň
10
Štěkání
10
Aport volný
10
Skok vysoký
8
Skok šplhem
9
Odložení
10
Volitelný cvik - stopa
14
Základní část - celkem
90
Disciplína - skupinové a spec. cviky
Počet bodů
Ovladatelnost ve skupině
10
Sedni-lehni-vstaň ve skupině
10
Odložení
10
Chůze po nepříjemném terénu
8
Lhostejnost k nárazovém zvuku
10
Skup. a spec. cviky - celkem
48
BODY CELKEM
138
Z N Á M K A
Velmi dobře